HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet |
153 lägenheter med bostadsrätt i södra Uppsala * radhus & punkthus *

Föreningen omfattar kvarteren Gruvan och Sveden. Våra adresser: Ölandsresan 106-182, Hollandsresan 137-171, Dalaresan 1-9, 2-44. Fastighetsbeteckningar: Sävja 1:71 (adresser här) resp Sävja 1:72 (adresser här). Välkommen in på vår hemsida! Surfa vidare med länkarna till vänster eller högst upp på sidan.

 • Årets ordinarie föreningsstämma: tisdag 14 maj 2019 kl 18.30 - kallelse & handlingar kommer senare i brevlådorna * medlem som önskar lämna förslag (motion) till årsmötet; ska vara styrelsen tillhanda senast 30/3 via e-post styrelsen@brfvaxtriket.se eller i brevlådan vid Dalaresan 16 *
 • Valberedningen söker engagerade medlemmar till styrelsen
 • Nya laddstolpar för laddning av elbilar
 • Informationsblad (senaste) 25/2 2019
 • Reviderade ordningsregeler 28/2 2019 - Vad gäller i HSB Växtriket
 • Höghusens nya Alliancefläktar behöver rengöras 2 gånger i månaden. Här hitttar du en pdf på bruksanvisningen.
 • Föreningen står inte för kostnaden om boende själva begär ut jourtjänster vid t ex vattenläcka eller stopp i avloppet. Alla händelser jourtid hanteras av Janne Granvik, 070 325 61 26
 • SKADEDJUR - vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar anlitar Anticimex. Skadedjursbekämpning ingår i vår försäkring och man når Anticimex på 075 245 10 00. Vårt försäkringsnummer hos Länsförsäkringar är 239918.
 • P-platskön senast uppdaterad 1/3 2019 & Garagekön senast uppdaterad 14/3 2019
 • Störningsjour för våra gemensamma lokaler i DR9 & DR36
 • Nya regler för huvudnycklar och låsöppning från 1 december 2011
 • Radonmätning våren 2010: långt under gränsvärdena

Webmaster |Senast uppdaterad 2019-03-14|skicka mail till oss| HSB Växtriket * Dalaresan 16 * 757 55 Uppsala