HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
153 lägenheter med bostadsrätt i södra Uppsala * radhus & punkthus *

Föreningen omfattar kvarteren Gruvan och Sveden. Våra adresser: Ölandsresan 106-182, Hollandsresan 137-171, Dalaresan 1-9, 2-44. Fastighetsbeteckningar: Sävja 1:71 (adresser här) resp Sävja 1:72 (adresser här). Välkommen in på vår hemsida! Surfa vidare med länkarna till vänster eller högst upp på sidan.

FRISKVÅRDSRUMMET - Vi har tvingats stänga friskvårdsrummet därför att obehöriga på olika sätt tagit sig in både dagtid och kvälls/ nattetid. För närvarande är alla elektroniska nycklar, s k tags, avaktiverade. För att på nytt få tillträde till friskvårdsrummet måste man uppdatera den elektroniska nyckeln. Detta görs genom personligt besök (medtag legitimation) i styrelserummet i Dalaresan 16 något av följande tillfällen: Måndag 9/7 kl 18-21 * Onsdag 11/7 kl 18-21 * Söndag 15/7 kl 14-17

 • Årets sommarfest i parken bakom Hollandsrresan 171 lördag 21/7 14-16 - levande underhållning & korvgrillning
 • Informationsblad (senaste) 4/7 2018
 • Reviderade ordningsregeler 27/4 2017- Vad gäller i HSB Växtriket
 • Höghusens nya Alliancefläktar behöver rengöras 2 gånger i månaden. Här hitttar du en pdf på bruksanvisningen.
 • Föreningen står inte för kostnaden om boende själva begär ut jourtjänster vid t ex vattenläcka eller stopp i avloppet. Alla händelser jourtid hanteras av Janne Granvik, 070 325 61 26
 • SKADEDJUR - vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar anlitar Anticimex. Skadedjursbekämpning ingår i vår försäkring och man når Anticimex på 075 245 10 00. Vårt försäkringsnummer hos Länsförsäkringar är 239918.
 • P-platskön senast uppdaterad 19/6 2018 & Garagekön senast uppdaterad 5/7 2018
 • ny blankett, att fylla i och ladda ner - Uttag ur inre reparationsfonden (pdf)
 • Störningsjour för våra gemensamma lokaler i DR9 & DR36
 • Nya regler för huvudnycklar och låsöppning från 1 december 2011
 • Radonmätning våren 2010: långt under gränsvärdena

Webmaster |Senast uppdaterad 2018-07-05|skicka mail till oss| HSB Växtriket * Dalaresan 16 * 757 55 Uppsala *