|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
 

HSB78 Sävja, Uppsala - juni/juli 2011 - runt midsommar påbörjades arbeten med att fräscha upp föreningens entré vid Ölandsresan/Linnés resväg. Fotograf: Ulf Broberg.

 

28 juni

skogsdungen har röjts ur och här markerar Janne Granvik var den nya skylten ska stå

7 juli

trädgårdsmästarna från Växtverket snyggar till, planterar träd och buskar och stensätter runt fundamentet som ska hålla vår nya skylt (så fort vi fått vårt nya namn registrerat)