|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
 

HSB78 Sävja, Uppsala - Information om Lenneståls pågående arbeten med värmesystemet i våra lägenheter - senast uppdaterad 9/6 2011

 

Nya preliminära datum för ventilbyte i punkthusen:

  • Dalaresan 38 start onsdag 8/6
  • Hollandsresan 171 start måndag 13/6
  • Dalaresan 2 start onsdag 15/6
  • Dalaresan 1 start måndag 20/6
  • Ölandsresan 156 start måndag 27/6

Tidigare trodde man att det skulle bli nödvändigt att stänga av all värme i första skedet då radiatorventiler byts ut i lägenheterna, men det visar sig att det inte behövs . Kortare avstängningar kan förekomma husvis. Däremot blir det en stor avstängning senare, när ventiler på inkommande kulvertledningar ska bytas.

Lenneståls räknar med att ett besök skall räcka när ventilbyte i lägenheterna utförs. Avstängnings-möjlighet finns på varje radiator och används vid ventilbyte, vilket gör att man kan fylla upp och lufta radiatorn efter ventilbyte.

Under pågående arbete har det visat sig att avstängningsanordningen på radiatorer i några fall inte har fungerat. Där så är fallet görs en notering i Lenneståls protokoll och de kommer att åtgärdas efter avslutat radiatorventilbyte, när man har en uppfattning om antal. Lenneståls kommer då att avisera berörda lägenheter.