|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
 

HSB Växtriket - Information om pågående arbeten med värmesystemet i våra lägenheter - uppdaterad 14/12 2011

  Styrelsens & Lennesatåls gemensamma åtgärdspaket december 2011 - januari 2012
  1. I början av vecka 51 (19-23/12) går Lenneståls in i tio radhus och fem lägenheter (1/punkthus) och gör en noggrann manuell temperaturmätning. Föreningen väljer ut och bokar upp vilka som ska besökas och när. Mätningarna ger ett medelvärde som i sin tur ger möjlighet att göra en preliminär injustering som kommer att jämna ut temperaturen i lägenheterna
  2. Injusteringen görs i vecka 51 (19-23/12), utifrån ett medelvärde av mätningarna. Det går till så att utgående temperatur  justeras i undercentralerna.
  3. Den s k börvärdeskurvan justeras för att ge 22 grader ut i systemet (det betyder att vi egentligen skickar ut 24 grader)
  4. Under andra halvan av januari 2012 sker sedan en slutgiltig injustering och då monteras termostaterna. I nuläget står alla ventiler helt öppna på elementen, varför man inte bör försöka skruva på de grå "hattarna" som sitter där nu. Att det slutliga justeringen inte kan göras nu beror på att det måste vara stabil temperatur med minusgrader för att injusteringen ska bli helt korrekt.
  5. Det kommer sannolikt att behövas ytterligare detaljinjusteringar även efter januari.