|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
 

HSB Växtriket - värmesystemet i våra lägenheter - uppdaterad 6/2 2012

 

Radhusens värmesystem

Lenneståls har undersökt samtliga klagomål som kommit in de senaste veckorna, oftast genom personliga besök. Det har då visat sig att låga temperaturer i radhusen ofta beror på felaktigt inställda Minimastrar. Styrelsen har tagit fram en förenklad manual som komplement till den manual som utdelats tidigare. Vi rekommenderar att den studeras noga. Normalt ska man kunna åtgärda detta själv, men i undantagsfall kan man få hjälp av Janne eller Kenneth.

OBS! att tillsatsvärme måste användas vid utetemperatur under 0°C. Den regleras med en termostat innanför minimasterns lucka. Man får prova sig fram.

Om ventilationen annat än kortvarigt ställs högre än normalt = N alltså på + eller ++ , eller om ventilen för köksventilation får stå öppen, leder det till kalldrag och låg temperatur i lägenheten.

Ett problem som Lenneståls har konstaterat är att det finns de som ställer fläkten i Minimastern (radhus) på max effekt över dagen. Detta är inte bra, eftersom effekten så här års blir att lägenheten kyls ut.

Information om termostater m m