|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
   
 

HSB Växtriket, Uppsala

Om bostadsträtt

 

Lagstiftning som berör föreningens arbete

Andrahandsuthyrning - föreningens policy när det gäller andrahandsuthyrning är att detta tillåts vid goda skäl, i upp till ett år i taget. Uthyrningen måste dock godkännas av styrelsen i förväg.

För att begära tillstånd om andrahandsuthyrning, ladda ned och fyll i särskild blankett som finns på hemsidan & lämna till styrelsen. Att hyra ut i andra hand utan tillstånd kan medföra allvarliga konsekvenser för bostadsrättsinnehavaren.