|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
   
 

HSB Växtriket, Uppsala

Byteskö p-platser

 
2001-09-06
Rosa Haratanian
Har: Plats 28
Önskar: Mitten Ölandsresan
------------------------------------------------------
2003-05-01
Hannes Hornej
Har: G28
Önskar: Hollandsresan
------------------------------------------------------
2003-08-10
Lilly Lilsson
Har: G5
Önskar: Dalaresan
------------------------------------------------------
Hanna Kardi
Har: P42
Önskar: Dalaresan, P12
------------------------------------------------------
Rikard Holmgren Pettersson
Har: P59
Önskar: Dalaresan
------------------------------------------------------
Lars Eriksson
Har: 105, 61
Önskar: Ölandsresan 156
------------------------------------------------------