|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
 

HSB78 Sävja, Uppsala - INBROTT - sent på kvällen tisdag 22 mars 2011, omkring 23.30, gjorde två eller tre personer inbrott i vicevärdsexpeditionen på Dalaresan. Det finns vittnen som sett tjuvarna bära iväg med bland annat ett litet kassaskåp. Den som har gjort iakttagelser vid den aktuella tidpunkten bör kontakta någon i styrelsen eller polisen. Dörren till expeditionen är uppbruten med kofot eller liknande, men dessvärre är det så att ytterdörren till huset är öppnad med en s k servicenyckel, som det finns en per lägenhet i föreningen.

På bilderna nedan: stängt p g a inbrott resp en bild på den uppbrutna dörren där de svarta fläckarna är rester av polisens säkring av fingeravtryck.