|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
   
 

HSB78 Sävja, Uppsala

Försäkringsinformation

 

Styrelsen har antagit en offert från Länsförsäkringar som innebär att alla 153 lägenheter i föreningen är kollektivt anslutna till en bostadsrättsförsäkring, en försäkring som är viktigt att alla har, eftersom den kompletterar den vanliga hemförsäkringen med det som gäller själva bostadsrätten.

Försäkringen betalas av föreningen (ingår i avgiften) och gäller från 1/5 2009.

Försäkringen omfattar:

  • Egen bekostad fast inredning i bostadsrätten inklusive inglasad balkong eller altan.
  • Tomtmark med växtlighet och staket som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten.
  • Uthus och garage - som bostadsrättsinnehavaren äger - på tomtmark som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten.
  • Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och som bostadsrättsinnehavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar.

Högsta ersättningsbelopp för försäkrad egendom är:

Uthus och garage                   150 000 kr
Tomtmark                                40 000 kr
Egen bekostad fast inredning   Fullvärde
Bostadsrätten i övrigt                 Fullvärde