| Hem | HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler | Bildarkiv | Byta lägenhet | Senaste nytt |
   
 

HSB Växtriket, Uppsala

Information från styrelsen om värmejustering
 

Med början 7-8 juni 2011 kommer Lennestål VVS AB att börja arbetet med den justering av värmeanläggningen som styrelsen beslutat. Syftet är att spara energi, få mycket större möjligheter att kontrollera anläggningen och samtidigt få ett behagligare inomhusklimat.

Arbetet utförs i flera etapper som var och en kräver att Lenneståls får tillgång till samtliga eller de flesta lägenheter. Annonsering om tillträdesdag kommer att göras av Lenneståls c:a 3 dagar före arbetsstart, men preliminära tider kommer att meddelas i informationsblad så snart det går och även kontinuerligt läggas ut här på hemsidan.

Period 1 Avtappning av värmesystemet vecka 22-27 och
Period 2 vecka 32 37, uppfyllning av systemet

Under hela denna period kommer värmen i radiatorerna att vara avstängd. Tappvarmvattnet i tvättställ mm. fungerar som vanligt.

Vid arbetet i punkthusen måste Lenneståls, för att undvika läckor ha tillgång till alla berörda lägenheter på en gång under en hel dag. De kommer därför att använda huvudnyckel. Det är viktigt att vi hjälps åt för att få detta att fungera. De som har allvarliga invändningar ombeds kontakta Tore Stenström, se nedan. Styrelsen kommer att göra vad vi kan för att hjälpa till att lösa problem men det kräver som sagt att alla ställer upp.
OBS Radhusen kan tas ett och ett och där finns därför större möjligheter att ta hänsyn till särskilda önskemål om tillträdesdag.

Period 3 senare i höst:
Kontroll av temperatur och radiatorer i referenslägenheter.
Under denna period är det inte nödvändigt med tillgång till alla lägenheter. Vi har därför möjlighet att ta hänsyn till dem som av särskilda skäl önskar undvika besök av Lenneståls.

Period 4. Vid kall väderlek.
Under denna period kommer termostater att monteras på alla radiatorer. Det kräver tillträde till alla lägenheter, men hänsyn kan lättare tas till önskad tidpunkt.

Om du har frågor eller särskilda önskemål:
Kontrollera först den information du ev. fått i styrelsens eller Lenneståls informationsblad
Kontrollera informationen här på hemsidan
Torsten Karlsson Lenneståls VVS: torsten.karlsson@lennestalvvs.se eller ring Torsten under arbetstid 070-608 1135 eller 018 194550
Du kan också skicka mail till tore.stenstrom@telia.com eller SMS till 070-7785065

Eller i sista hand ring
Tore Stenström tel. 018-425460 eller 070-7785065.