|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
     
   

HSB Växtriket - 153 lägenheter med bostadsrätt i södra Uppsala

   

I föreningen finns förutom gemensamma utrymmen

•  39 radhus om 3,5 rum & kök (109,5 m²) se planritning

•  34 radhus om 4,5 rum & kök (117,0 m²) se planritning

•  5 lägenheter i punkthus om 1 rum & kök (38,5 m²) se planritning

•  5 lägenheter i punkthus om 2 rum & kök (70,5 m²) se planritning

•  35 lägenheter i punkthus om 2 rum & kök (66,0 m²) se planritning lägenheter på plan 2,3,4 (1) lägenheter på plan 2,3,4 (2) lägenheter i markplan

•  25 lägenheter i punkthus om 3 rum & kök (85,5 m²) se planritning lägenheter på markplan lägenheter på plan 2,3

•  10 etagelägenheter i punkthus om 5 rum & kök (132,0 m²) se planritning etagelägenheter (1) se planritning etagelägenheter (2)

   

Planritning på punkthusens fasader * Planritning på radhusens fasader