|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
 
HSB Växtriket, Uppsala (tidigare HSB78)
Information till mäklare - frågor&svar
 
Radonmätning Mätning av radon i inomhusluft är utförd via Swedac/ Gammadata, våren 2010 (stickprov i punkthus och radhus) och visar på radongashalter mindre än 30 Bequerel per kubikmeter. Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bequerel per kubikmeter
Nycklar

Till varje lägenhet skall höra

  • 2 st. lägenhetsnycklar (går även till soprum, cykelförråd och förråd för trädgårdsredskap)
  • 2 st. servicenycklar, s k tvättstugenycklar (går även till vind och barnvagnsförråd i punkthusen)
  • 2 st. nycklar till bokningsplugg för tvättstuga.

Nycklar (nya) till lägenhet, tvättstuga, garage mm kan köpas av auktoriserad låssmed. Bokningsnyckel till tvättstuga kan beställas på expeditionen mot avgift.

  • Bastu och friskvårdsrum låses upp med lägenhetens elektroniska nyckel (s k ”tag”) som kan fås antingen som utbyte mot tidigare nycklar eller köpas för 250:-. Nycklarna säljs på expeditionens öppettider.
  • Nycklar till hobbyrum, festlokal och övernattningsrum lånas ut i samband med uthyrning.
Vad ingår i månadsavgiften? - Värme, vatten, kabel-TV (basutbud) och tvättstuga, tilläggs-försäkring för bostadsrätt (som kompletterar hemförsäkringen).
Finns det någon obligatorisk syssla som föreningens medlemmar måste delta i? - Nej.
Accepterar föreningen delat ägarskap, t ex barn/förälder? - Ja. Medlemskap i HSB krävs.
Hur stor del ska den som bor i lägenheten äga? - Stadgarna säger att man skall vara skriven på adressen om man äger lägenheten.
Accepterar föreningen juridiska personer som medlem vid förvärv av bostadsrätt? - Nej.
Har föreningen beslutat om någon avgiftshöjning/sänkning? - Senaste avgiftshöjningen (3%) gjordes per 1 juli 2012.
Kötid/antal personer i kö för både garage- och parkeringsplats? - Ett tiotal i varje kö, garagekö och p-platskö finns på hemsidan. Det finns 118 parkeringsplatser, 62 garage och 9 besöksplatser med P-automat på Dalaresan och på Ölandsresan.
Gemensamma resurser? - I servicehuset Dalaresan 9 finns ett fullutrustat övernattningsrum för 4-6 personer, kan också hyras för mindre möten 10-12 personer. Där finns också ett välutrustat friskvårdsrum för föreningens medlemmar. I servicehuset Dalaresan 36 finns en festlokal. Festlokal resp övernattningsrum kan hyras av föreningens medlemmar för 250:-/dygn eller 1-4 timmar för 100:-. I Servicehuset Dalaresan 16 finns föreningens snickeri/hobbyrum och ett solarium och i Dalaresan 36 dessutom en bastu för medlemmarna.
Finns det beslut om några större reparationer eller ombyggnader?

- Under 2010 rustade vi upp festlokaler, solarie och hobbyrum och ställde i ordning ett övernattningsrum. Våren 2011 blev vårt friskvårdsrum, i Dalaresan 9, klart. Utrustningen i friskvårdsrummet kompletteras hösten 2013. Vi har också en långsiktig pågående uppgradering av den yttre miljön med bland annat sittplatser. Lekplatser och planteringar var prioriterade under 2008-2009. Under 2011-2012 har vi rustat upp föreningens entréer, från 2010 och framåt bygger vi fler uteplatser. Under 2013 snyggas några av våra "tallbackar" upp.

Från 2013 och de närmaste åren kommer vi att genomföra flera stora renoveringar, bland annat utbyte av ventilationssystemen i våra fem punkthus, utbyte av minimasters i samtliga radhus och fasadmålning.

Mera - våra informationsblad - lägenhetstyper & ritningar - våra omgivningar - Lunsen -
protokoll, stadgar och förvaltningsberättelse, se första sidan - senast uppdaterad 2013-05-29