|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
 

HSB78 Sävja, Uppsala - augusti/september 2010 - Peter Willyson m fl målar höga staket på Ölandsresan. Arbetet med att tvätta, laga och måla våra höga staket i hela området fortsätter så länge vädret tillåter. Bilderna tagna 2 september 2010. Fotograf: Ulf Broberg.