|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
   
 

HSB78 Sävja, Uppsala - om förslag till namnbyte på föreningen

 

 

I samband med att föreningen firar 25-årsjubileum under 2011 har styrelsen föreslagit att vi också ska byta namn från det relativt anonyma HSB78 till något mera representativt. Frågan om namnbyte avgörs på extra årsmöte 6 mars 2011. Alla föreningens medlemmar är välkomna att lämna förslag till nytt namn. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari 2011.