|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter
  HSB Växtriket, Uppsala - senaste nytt
 
 • TVÄTTSTUGAN DALARESAN 3 ÖPPNAR IGEN EFTER RENOVERING 1/12 2017
 • Reviderade ordningsregeler 27/4 2017- Vad gäller i HSB Växtriket
 • Extrastämma; för andra beslutet i fråga om nya stadgar: torsdag 31 augusti 2017 kl 18.00 i festlokalen, Dalaresan 36
 • Avgiftshöjning från 1/7 2012 – länge har vi kunnat stå emot kostnadsökningar och annat, men fr o m 1 juli 2012 tvingas vi höja avgifterna iföreningen. Ökningen är 3% och kommer alltsåatt märkas på den avi som ska betalas i slutet av juni. Anledningen till att vi nu måste höja, är att kostnader som vi själva inte råder över ökar i rask takt. Det handlar om fjärrvärme, som utgör drygt 10% av våra gemensamma kostnader, gemensam elförbrukning, avfallshanteringen och inte minst Uppsala Vatten som höjt taxan med 20%.
 • Uppdaterad information ang värmesystem, 6 februari 2012
 • Återstående problem med värmsystemet i januari 2012
 • Åtgärdspaket för injustering av värme december 2011
 • Nya rutiner för kö till p-platser och garage - p-platskön - garagekön
 • 1/12 2011 byter vi till elektroniska lås i tre lokaler
 • Söndag 11 december 2011: Media-&Spelmarknad i Dalaresan 36 , köp, sälj, byt
 • Information om pågående värmearbeten - uppdaterad 28/10 2011
 • Nya regler för hantering av huvudnycklar & upplåsning från 1/12 2011
 • September 2011 - vårt nya namn (HSB brf) Växtriket är nu registrerat & nambytet genomförs succesivt under hösten - samtidigt har våra nya stadgar vunnit kraft
 • UMTS vill sätta upp antenner för 3G mobil telefoni på Dalaresan 2. Frågan behandlas vid en extra stämma
 • Efter midsommar börjar vi snygga upp områdets entré vid Ölandsresan/Linnés Resväg och bygger en ny uteplats på Hollandsresan. Vi ska också röja upp i skogsområdet bakom Dalaresan 9. I höst kommer nya p-platser vid Ölandsresan.
 • (juni 2011) Uppsala kommun kommer inom kort att anlägga en boule-bana vid Sävja IP, enligt uppgifter från Sävjanätverket.
 • Nu pågår det stora arbetet med värmejsutering - uppdaterad info här
 • 20 april: Fjärrvärmeavstängning - arbeten i fjärrvärmenätet gör att fjärrvärmen stängs av onsdagen 27 april kl 20.00 - torsdag 28 april kl 20.00. Värme och varmvatten saknas under tiden, men kallvatten finns. Avstängningen gäller ett stort område med Bergsbrunna, Nåntuna-Vilan och Sävja och omfattar helt våra tre gator: Dalaresan, Hollandsresan och Ölandsresan
 • 19 april: bastun i Dalaresan 36 öppnar igen 22/4 - Särskilda regler gäller för bokning och nycklar - läs mera här.
 • 23 mars: Inbrott i vicevärdsexpeditionen på Dalaresan
 • 22 mars: bilder från introduktionen av friskvårdsrummet i Dalaresan 9
 • 22 mars: Vattenfall stänger av fjärrvärmen på Hollandsresan, Ölandsresan (och Västgötaresan) tisdag 29/3 kl 16.00 till onsdag 30/3 kl 06.00
 • 18 februari 2011: nu är solariet öppet igen!
 • 6 februari 2011, bilder från visning&invigning av nyrustade festlokalen i Dalaresan 36
 • Januari 2011: ny sida på hemsidan, för dig som vill byta lägenhet inom föreningen
 • December 2010: festlokalen i Dalaresan 36 under renovering & bastu och dusch renoveras efter vattenskada, stängt tills vidare
 • November 2010: Övernattningsrummet stängt efter brand
 • November 2010: nu är vintern här!
 • November-december 2010 - uppfräschning av festlokal & bastu i Dalaresan 36
 • September-oktober 2010 - målning av höga staket i hela området (fortsätter våren 2011)
 • Mätning av radon i inomhusluft är utförd via Swedac/Gammadata, våren 2010 (stickprov i punkthus och radhus) och visar på radongashalter mindre än 30 Bequerel per kubikmeter. Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bequerel per kubikmeter, vi ligger alltså långt under riktvärdet.
 • uteplatsen vid Ölandsresan 166-182 klar - läs mera
 • sittplatsen vid Ölandsresan 122 upprustad
 • Fr o m 10 maj kan medlemmar hyra vårt nya övernattningsrum eller använda föreningens nyrenoverade hobbyrum - läs mera
 • Föreningens årsstämma 2010 hölls 5 maj, här är den nya styrelsen
 • Styrelsens organisation i arbetsgrupper
 • Vi bytte från ISS till Boservice vid årsskiftet 09/10 och det betyder att avgiftsavierna nu kommer från Boservice. OBS! det nya plusgironumret 931204-2. Föreningens handläggare på Boservice, Pia Ericsson, nås på telefon 018-18 74 02 vardagar 9-15 (lunchstängt 12-13)

Försäkringsinformation

Styrelsen har antagit en offert från Länsförsäkringar som innebär att alla 153 lägenheter i föreningen är kollektivt anslutna till en bostadsrättsförsäkring, en försäkring som är viktigt att alla har, eftersom den kompletterar den vanliga hemförsäkringen med det som gäller själva bostadsrätten.

Försäkringen betalas av föreningen och gäller från 1/5 2009.

Den gemensamma försäkringen omfattar:

 • Egen bekostad fast inredning i bostadsrätten inklusive inglasad balkong eller altan.
 • Tomtmark med växtlighet och staket som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten.
 • Uthus och garage - som bostadsrättsinnehavaren äger - på tomtmark som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten.
 • Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och som bostadsrättsinnehavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar.

Högsta ersättningsbelopp för försäkrad egendom är:

Uthus och garage                    150 000 kr
Tomtmark                                 40 000 kr
Egen bekostad fast inredning   Fullvärde
Bostadsrätten i övrigt                 Fullvärde