|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
 

HSB Växtriket - 12 augusti 2017 - traditionell sommarfest i parken vid Hollandsresan 171 med korvgrillning och estradören Alf Jörgen Lindström (MC-trubaduren) som underhållare. Fotograf: Margrét Atladottir

 

Fotograf: Margrét Atladottir

Fotograf: Christina Marcusson

Några korta filmklipp:

Trio Varm korv boogie