|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
   
 

HSB Växtriket, Uppsala - sprint-SM i orintering går delvis i området lördag 31 maj 2014

Första start är 15.00 och sista beräknad målgång 17.45. Totalt är det ca 500 anmälda. Målet för tävlingen är planerad till gräsytan söder om kolonilotterna ute vid 255:an. Starten är tänkt att vara på cykelvägen norr om förskolan vid gamla Posten och Konsum. Sedan är banorna tänkta att gå söderut med en del kontroller på Dalaresan, och sedan är det vägvalssträckor genom Ölandsresan västerut. Kontrollerna är vanligtvis vid husknutar, stakethörn, enstaka träd, och på stigar/gångvägar.
 
Arrangören OK Linné sätter ut kontroller på morgonen, det är träbockar med en skärm och elektronisk stämplingsenhet. De kommer även att ha kontrollvakter under tävlingen för att se att löparna följer reglerna vad gäller förbjudna områden osv, till exempel rabatter, planteringar och liknande.