| Hem | HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler | Bildarkiv | Byta lägenhet | Senaste nytt |
 

HSB Växtriket - Styrelsens medlemmar 2016/2017

 

Ulf Broberg (ordförande & webbmaster)
Ölandsresan 142
070 594 21 02

ulf.broberg@upsetters.se

Kent Olsson (kassör& v ordf) Dalaresan 38

018 42 25 95

kenth.e.olsson@telia.com

Tore Stenström (sekreterare ) Dalaresan 1

018 42 54 60

tore.stenstrom@telia.com

Margrét Attladottir (ledamot, studie-& fritidsorganisatör) Ölandsresan 166

073 141 02 31 villi&villi.se

Mona Yaghi (ledamot &lokalansvarig)

Dalaresan 10

070 391 87 57 mona.yaghi@hotmail.com

Lennart Elmnert (ledamot, HSB-representant)

lennart.elmnert@boservice.hsb.se

   

 

 

Styrelsens organisation i arbetsgrupper

Mailadress till styrelsen: styrelsen@brfvaxtriket se