| Hem | HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler | Bildarkiv | Byta lägenhet | Senaste nytt |
 

HSB Växtriket - Styrelsens medlemmar 2018/2019

 

Ulf Broberg (ordförande)
Ölandsresan 142
070 594 21 02

ulf.broberg@upsetters.se

Kent Olsson (kassör& v ordf) Dalaresan 38

070 661 06 31

kenth.e.olsson@telia.com

Mona Yaghi (sekreterare)

Dalaresan 10

070 391 87 57 mona.yaghi@hotmail.com

Tore Stenström (ledamot) Dalaresan 1

018 42 54 60

tore.stenstrom@telia.com

Aram Ali (ledamot)

Ölandsresan 128

073 669 14 32

moment22@live.se

Helena Nordlund (ledamot) Dalaresan 20

076 046 83 83

helenanordlund68@gmail.com

Lennart Elmnert (ledamot, HSB-representant)

lennart.elmnert@boservice.hsb.se

 

 

 

 

Styrelsens organisation i arbetsgrupper

Mailadress till styrelsen: styrelsen@brfvaxtriket se