|Hem | HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler | Bildarkiv |Byta lägenhet | Senaste nytt |
  Tider för utbyte av nycklar mot ”taggar” - på vår expedition i Dalaresan 16
 lördag 26/11 kl 11-14  söndag 27/11 kl 12-15  måndag 28/11 kl 11-13  tisdag 29/11 kl 13-15  onsdag 30/11 kl 18-20
 torsdag 1/12 kl 10-12
Glöm inte ta med legitimation, t ex körkort!
 

HSB Växtriket, Uppsala - torsdag 1 december byter vi till elektroniska lås i tre lokaler: friskvårdsrummet i Dalaresan 9, bastun i Dalaresan 36 och solariet i Dalaresan 16.

Fram till torsdag 1 december är bastun i Dalaresan 36 och solariet stängda. Båda öppnar 1/12. Gäller även hobbyrummet.
 Friskvårdsrummet i Dalaresan 9 kommer att vara avstängt från onsdag 30/11 kl 17 och öppnar igen (med nya lås) torsdag 1/12 på morgonen.

Endast en ”tag” per lägenhet
 I nuläget är ”taggarna” programmerade för at ge tillträde till friskvårdsrummet, solariet i Dalaresan 36 och bastun i Dalaresan 36.
 Det är tekniskt möjligt att komplettera med flera lås i systemet senare
 Vi lämnar endast ut en ”tag” per lägenhet
 ”Tagen” hör till lägenheten och är ej personlig
 Den kan inte återlämnas mot deposition, utan ska följa med lägenheten om/när den överlåts

Passagelogg
 När du använder ”tagen” i en dörr loggas tagnumret och sparas i en datafil. Om till exempel skadegörelse inträffar, gör vi polisanmälan och loggen lämnas till polisen. Ingen i föreningen läser loggen.

Nycklar måste bytas mot elektroniska ”tagar”
Du som tidigare har kvitterat ut nycklar till solarie, bastu eller friskvårdsrum, måste nu byta nycklarna mot en ”tag”. Tider för utbyte av nycklar mot ”tagar”, se ovan.
 gamla nycklar kan bytas mot ”tag”kostnadsfritt och man får då tillträde till alla tre lokalerna med samma
”tag”
 om man inte har gamla nycklar, får man, om man vill, köpa en ”tag” för 250:- och får då tillträde till vårt
solarium, bastun i Dalaresan 36 och friskvårdsrummet
 ”tag” lämnas endast ut till ägare av lägenhet i föreningen. Du måste kunna legitimera dig vid utlämningen
 vid utlämningen skriver du på en kvittens att du tagit emot ”tagen” och att du är medveten om att alla passager loggas
 borttappad ”tag” tas bort ur systemet, man får ta ut en ny, mot en avgift på 500:-