|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
 

HSB78 Sävja, Uppsala

 

Ett antal boende på Ölandsresan och Dalaresan har i en skrivelse till styrelsen föreslagit att föreningen ska ta ned ett antal höga tallar som dels sägs skräpa ned, dels tros kunna vara livshotande om de faller vid oväder. Det handlar om höga träd i området bakom Dalaresan 9, där vi nyligen gjorde en uppröjning bland sly och mindre träd.

Det finns många uppfattningar bland medlemmarna i föreningen om tallarna på området. Träden har stått där sen långt innan husen byggdes och många vill ha dem kvar. Styrelsen är av princip försiktig och återhållsam när det gäller avverkning av träd, men ibland blir det nödvändigt av olika skäl.

Därför har styrelsen anlitat Kjell Hedlund, rådgivare vid den statliga myndigheten Skogsstyrelsen, som kommer att besiktiga skogsområdet i mitten av augusti och därefter komma med ett skriftligt utlåtande som blir vägledande.