|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
 

HSB Växtriket - 18 maj 2012 - Växtverket hade tidigare gjutit fundament för de två stora blomsterurnor som nu ska markera huvudinfarten till vårt område, vid början av Dalaresan. Fredag 18 maj, som var klämdag för många, kom krukorna och deras blomstrande innehåll på plats. Fotograf: Ulf Broberg.