|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet |
 
Valberedning inför årsmötet 14 maj 2019
 
VALBEREDNINGEN söker med ljus och lykta efter engagerade boende i föreningen som är villiga att tillföra sin kompetens och arbeta för föreningens bästa!
Det är värdefullt för föreningen att ledamöter i styrelsen tillsätts med kunskaper/bakgrund inom till exempel
 Ekonomi
 Mark- & fastighetsskötsel
 Juridik
 IT- & webbkunskap
 Information
Kontakta någon av valberedarna om du vill engagera dig i föreningen
 kerstin.backmark@telia.com
 laila.backlund@telia.com
 anitanorrbom@gmail.com