|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
 

HSB Växtriket - 5 maj 2012 - årets vårstädning med tillhörande korv & bröd i festlokalen. Fotografer: Kenth Olsson & Ulf Broberg.