|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
 

HSB Växtriket - 26 maj 2013 - årets vårstädning med tillhörande korv & bröd, den här gången utomhus, vid Dalaresan 9. Fotografer: Kenth Olsson & Ulf Broberg.